29 May, 2012

PLASTIK

PLASTIK- usa ka pulong nga gihimo nga ekspresyon sa panahon karon.  Mga kabatan-onan ang kusog kaayo mogamit sa pinulongang plastik.  Unsay tinubdan sa pinulongang plastik?  Asa gikan ang pinulongang plastik? 

Para sa uban, plastik ang ilang itawag sa mga tawong nitraydor kanila.  Mao kuno ni ang mga tawo nga dili angay kasaligan.  Para sa akong kaugalingon, nganung ihatag man gyud nato ag atong syento-porsyento nga pagsalig sa mga tawong naa tay pagduda?  Ang maayo pa, ihatag ta nalang ang syento-porsyento nga pagsalig sa atong kaugalingon para walay mahay sa kaulhian.

Aduna gihapoy mga tawo nga padayon ang pagtawag ug plastik sa ilang isig ka-tawo.  Ug sa akong tan-aw, murag wala gayud sila makahibalo sa ilang gipangpulong.  Nganung plastik man ilang itawag nga dili man unta kita ginama sa melamin sa China.  Plastik kuno kay pare-pareho ra kuno nig pagsabot sa "PEKE".  Ang tupperware ginama usab sa plastik.  Buot bang pasabot nga ang matag tupperware peke?  Anaa ba diay tupperware nga orihinal?

Ang angay tawgon ug plastik mao ang mga tawo nga kusog kaayo mo-tawag ug plastik ngadto sa uban kay dili sila kahibalo mo huna-huna sa pagbati sa matag isig ka-ingun.  Ingun pa nila nga gibuhat kita sa labawng makakagahum susam gayud sa iyahang panagway.  Kung naay motawag ug plastik sa iyang isig ka-ingun, susama ra sad ba nga iyang gitawag ug plastik ang labawng makakagahum?

Gamiton ta unta ang atong mga huna-huna kung naa man kitay grado.  Ni walay usa kanato ang perpekto.  Ug kung siya plastik, unsa man pud ka?  Guma? nga ug kung sunugon mas baho pa sa plastik?   Dili ta unta ipatigbabaw ang atong mga gibating kalagot.  Gamiton ta unta ang atong huna-huna ug dili ang atong kasilab ug pagdumot.  Huna-hunaon ta unta nga naay masakitan.

Unta hunungan ta ang pagsulti sa pulong nga plastik, kay kita mga tawo, naay pagbati, ug labaw sa tanan, dili kita ginama sa melamin.